Monthly Archives: June 2012

நீதித்துறையை கண்டு சேர்ந்து போக வேண்டாம்…. நாமும் நிச்சயம் வெல்ல முடியும்

வேறு சில குழுக்களில் நான் இட்ட பதிவை, நண்பர்கள் பார்வைக்கு முன் வைக்கிறேன்…  ஓர்இரு இடங்களில் தமிழ் வாசகங்களை சேர்த்து இருக்கிறேன்

நீதித்துறையை கண்டு சேர்ந்து போக வேண்டாம்…. நாமும் நிச்சயம் வெல்ல முடியும் என்ற எண்ணத்தில் எழுதிய பதிவு

>>>>>>>>>>>>>>>> பதிவு >>>>>>>>>>>>>>>>>>>

To all those people who say the Indian Legal system is against the male and families

இந்திய நீதிமன்றங்கள் ஆண்களுக்கு எதிர், குடும்பங்களுக்கு எதிர் என்று சொல்பவர்களுக்கு ….

———————————————————————–

1. Are you talking of the family court , lower court judges ? IF that is what you are worried about, please note that these very same family court judges are changing …albeit slowly…by the sincere efforts of fighters like us … so the moral is DO NOT GET psyched by their actions..continue to fight … the more we fight in an honest, democratic and peaceful, the more we appeal to the judges, the more we win …as a group of men

குடும்ப நல நீதிமன்றங்கள் ஆண்களுக்கு எதிர். அங்கே நீதிபதிகள் ஆண்களின் பிரெச்சனைகளுக்கு செவி சாய்ப்பதில்லை என்று நினைக்கிறீர்களா ? கவலை வேண்டாம்… குடும்ப நல நீதி மன்ற நீதிபதிகள் ..ஏன் பல இடத்து நீதி பதிகள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாய் மாறி வருகிறார்கள் …. நாம் போராட போராட, உண்மையை எடுத்து உறைக்க எடுத்து உறைக்க அவர்கள் மாறி வருகிறார்கள் …. ஆண்கள் போராடாமல் இன்நிலை மாறாது !!!

———————————————————————–

2. IF a family court judge is one sided, appeal to the high court …. and you will see a marked difference

கீழ் கோர்ட்டில் நீதி கிடைக்கவில்லை என்றால் மேல் கோர்ட்டுக்கு முறையீடு செய்யுங்கள். கோர்ட்டை கண்டு பயப்படுவதை விடுங்கள் . கோர்ட்டில் இருப்பவரும் நம்மை போன்ற மனிதர்கள் தான். கோர்ட்டு வளாகத்தில், காப்பி … பஜ்ஜி விற்கிறார்கள்

———————————————————————–

3. Read the law…Read the law…Read the law…and be a master …. Talk to judges , family court of other judges ONLY on legal points and when challenged with case laws and quotes … talk to them ONLY when called for and do NOT make the discussion a fish market
சட்டத்தை படியுங்கள், சட்டத்தை படியுங்கள் , சட்டத்தை படியுங்கள்.

மனைவிக்கு கப்பம் அழுவதை விட, தன்மானத்தை இழப்பதை விட சட்டப்புத்தகங்கள் விலை மிக மிக குறைவு …. சட்டப்புத்தகங்கள் படிப்பது சுலபம் …

10 … 20 ஆண்டுகள் முன் சட்டத்தை படித்த கணவன்மார்கள் மிகக் குறைவு… இன்று ஏராளம்…

———————————————————————–

4. The family court is an excellent system – PARTY in person …i.e. you have to appear in person and MAKE that an advantage

குடும்ப நல நீதி மன்றங்களில் நேரில் ஆஜராகலாம்… உண்மை பேசுபவர்களுக்கு இது ஒரு அபாரமான நன்மை. இதை உங்களுக்கு சாதகமாக்கி கொள்ளுங்கள்

——————————- in general ——————————–

5. Be clear that “marriage is a gamble” in today’s India…. be very clear about that … Once married, the laws can deprive you of your diginity, wealth , peace of mind etc. once you are into that and since you are into that gamble voluntarily, you have to be ready to fight IF the gamble turns against you ….that’s it ….

இன்று திருமணம் என்பது இந்தியாவில் ஒரு பகடை ஆட்டமாய், சூதாட்டமாகிவிட்டது இதில் வெல்பவர்கள் சிலர், வீழ்பவர்கள் சிலர். வீழ்பவர்கள் எண்ணிக்கை கூடிக்கொண்டே போகிறது…. இதில் இருந்து தப்பிக்க வழியில்லை …..

தானே விரும்பி திருமணத்தில் வீழ்ந்தவன், இந்த ஆட்டத்துக்கு நான் தயாரில்லை என்று சொல்லிக்கொண்டு தப்பிக்க முயல முடியாது … சூதாடத்தில் இறங்கிவிட்டாயா, கடைசீ வரை போரடித்தான் ஆகவேண்டும்

————————— AND TO CONCLUDE ————————-

6. The male has been maligned for a 100 years or more. He has been considered a thief, loot, abductor, rapist ..goonda… ..what not …. Women have been portrayed as sati savithris. I am NOT only talking of the media, I am talking about our own elders , uncles, aunts, who did this to men

Why do you think society will suddenly change it’s mind tomorrow morning ? It will take time and we have to work towards it … There is NO other solution….. YES we are and we have to work against the anti male bias

This is a God given opportunity and NOT many are chosen

ஆண்கள் கயவர்கள் என்று 100 ஆண்டுகளாய் சொல்லிவந்த சமூகம் நாளை காலையில் எழுந்து தன் சிந்தனையை மாற்றிக்கொள்ளும் என்று ஆசைப்பட வேண்டாம்

இந்த மாற்றம் மெல்ல மெல்லவே எற்படும்

ஆண்கள் போராடினால் தான் ஏற்படும்

இது இறைவன் சில ஆண்களுக்கு மட்டுமே தந்த ஒரு வாய்ப்பு …. சமூக ந்னமை செய்ய சிலரை மடுமே அவன் தேர்ந்து எடுத்துள்ளான்… எல்லோருக்கும் இந்த வாய்ப்பு கிடைத்துவிடாது

 

To all those people who say the Indian Legal system is against the male and families

வேறு சில குழுக்களில் நான் இட்ட பதிவை, நண்பர்கள் பார்வைக்கு முன் வைக்கிறேன்… ஓரு இரு இடங்களில் தமிழ் தலைப்புகளை சேர்த்து இருக்கிறேன்

நீதித்துறையை கண்டு சேர்ந்து போக வேண்டாம்…. நாமும் நிச்சயம் வெல்ல முடியும்

>>>>>>>>>>>>>>>> பதிவு >>>>>>>>>>>>>>>>>>>

To all those people who say the Indian Legal system is against the male and families

இந்திய நீதிமன்றங்கள் ஆண்களுக்கு எதிர், குடும்பங்களுக்கு எதிர் என்று சொல்பவர்களுக்கு ….

————————————————————————————————–

1. Are you talking of the family court , lower court judges ? IF that is what you are worried about, please note that these very same family court judges are changing …albeit slowly…by the sincere efforts of fighters like us … so the moral is DO NOT GET psyched by their actions..continue to fight … the more we fight in an honest, democratic and peaceful, the more we appeal to the judges, the more we win …as a group of men

குடும்ப நல நீதிமன்றங்கள் ஆண்களுக்கு எதிர். அங்கே நீதிபதிகள் ஆண்களின் பிரெச்சனைகளுக்கு செவி சாய்ப்பதில்லை என்று நினைக்கிறீர்களா ? கவலை வேண்டாம்… குடும்ப நல நீதி மன்ற நீதிபதிகள் ..ஏன் பல இடத்து நீதி பதிகள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாய் மாறி வருகிறார்கள் …. நாம் போராட போராட, உண்மையை எடுத்து உறைக்க எடுத்து உறைக்க அவர்கள் மாறி வருகிறார்கள் …. ஆண்கள் போராடாமல் இன்நிலை மாறாது !!!

————————————————————————————————–

2. IF a family court judge is one sided, appeal to the high court …. and you will see a marked difference
கீழ் கோர்ட்டில் நீதி கிடைக்கவில்லை என்றால் மேல் கோர்ட்டுக்கு முறையீடு செய்யுங்கள்

————————————————————————————————–

3. Read the law…Read the law…Read the law…and be a master …. Talk to judges , family court of other judges ONLY on legal points and when challenged with case laws and quotes … talk to them ONLY when called for and do NOT make the discussion a fish market
சட்டத்தை படியுங்கள், சட்டத்தை படியுங்கள் , சட்டத்தை படியுங்கள்.

மனைவிக்கு கப்பம் அழுவதை விட, தன்மானத்தை இழப்பதை விட சட்டப்புத்தகங்கள் விலை மிக மிக குறைவு …. சட்டப்புத்தகங்கள் படிப்பது சுலபம் …

10 ஆண்டுகள் முன் சட்டத்தை படித்த கணவன்மார்கள் மிக மிக குறைவு… இன்று ஏராளம்…

————————————————————————————————–

4. The family court is an excellent system – PARTY in person …i.e. you have to appear in person and MAKE that an advantage

குடும்ப நல நீதி மன்றங்களில் நேரில் ஆஜராகலாம்… உண்மை பேசுபவர்களுக்கு இது ஒரு அபாரமான நன்மை

——————————- in general ——————————–

5. Be clear that “marriage is a gamble” in today’s India…. be very clear about that … Once married, the laws can deprive you of your diginity, wealth , peace of mind etc. once you are into that and since you are into that gamble voluntarily, you have to be ready to fight IF the gamble turns against you ….that’s it ….

இன்று திருமணம் என்பது இந்தியாவில் ஒரு பகடை ஆட்டமாய், சூதாட்டமாகிவிட்டது இதில் வெல்பவர்கள் சிலர், வீழ்பவர்கள் சிலர். வீழ்பவர்கள் எண்ணிக்கை கூடிக்கொண்டே போகிறது…. இதில் இருந்து தப்பிக்க வழியில்லை …..

தானே விரும்பி திருமணத்தில் வீழ்ந்தவன், இந்த ஆட்டத்துக்கு நான் தயாரில்லை என்று சொல்லிக்கொண்டு தப்பிக்க முயல முடியாது … சூதாடத்தில் இறங்கிவிட்டாயா, கடைசீ வரை போரடித்தான் ஆகவேண்டும்

————————— AND TO CONCLUDE ————————-

6. The male has been maligned for a 100 years or more. He has been considered a thief, loot, abductor, rapist ..goonda… ..what not …. Women have been portrayed as sati savithris. I am NOT only talking of the media, I am talking about our own elders , uncles, aunts, who did this to men

Why do you think society will suddenly change it’s mind tomorrow morning ? It will take time and we have to work towards it … There is NO other solution….. YES we are and we have to work against the anti male bias

This is a God given opportunity and NOT many are chosen

இது இறைவன் சில ஆண்களுக்கு மட்டுமே தந்த ஒரு வாய்ப்பு …. சமூக ந்னமை செய்ய சிலரை மடுமே அவன் தேர்ந்து எடுத்துள்ளான்… எல்லோருக்கும் இந்த வாய்ப்பு கிடைத்துவிடாது

கேள்விகள் தான் மிச்சம் !!!!!

கேள்விகள் தான் மிச்சம் !!!!!
===============================

எனக்கு அமேரிக்க ஜனநாயகத்தின் மீது ஒரு வியப்பு இருந்தது; சாதாரண மனிதர்களும் ஜனாதிபதி ஆகலாம் என்ற வியப்பு, மதிப்பு ….முதல் தலைமுறையில் அந்த நாட்டுக்கு வந்து அடுத்த தலைமுறையிலேயே ஜனாதிபதி ஆக முடியுமா ? (ஒபாமா) என்ற வியப்பு ; நிறம் தாண்டி பார்க்கும் மக்கள் மீது மறியாதை . அத்துடன் ஒபாமா அதிக பணம் இல்லாதவர் … ஒரு சராசரி மனிதர் என்ற ஒரு தப்பான கணிப்பில் இருந்தேன்

கொஞ்சம் உள்ளே பார்த்தால் இந்த அமேரிக்க தேர்தலும் பல பண முதலைகளின் விளையாட்டோ என்ற சந்தேகமே வருகிறது

விளம்பரம், ஆதரவாளர்கள், மேடைகள், பயணம், தொலக்காட்சி , பேப்பர் என்று செலவு பல ஆயிரம் கோடிகளாய் (பல நூறு மில்லியன் அமேரிக்க டாலர்களாய்) இருக்கிறது !! இந்த வருட தேர்தலுக்கு ஒபாமா *இதுவரை* சுமார் 200 மில்லியன் அமேரிக்க டாலர் பணம் சேர்த்து இருக்கிறார் … சுமார் 10,000 கோடி ….அல்லது… 11,000 கோடி இந்திய ரூபாய்

இத்தனை பணம் செலவானால் தான் போட்டியிட முடியும் என்றால் என்ன ஜனநாயகம் இது ? சராசரி மனிதன் எங்கே ? சாதாரணா பிரெஜையின் குரல் எப்படி வெளியே கேட்கும் ?

ஒபாமாவுக்கு இப்படி என்றால் எதிர் தரப்பில் மிட் ரோம்னிக்கு ரூபாய் 5000 …அல்லது. 5500 கோடி *இதுவரை* வசூல் ஆகி இருக்கிறது . இந்த வரியில் இதுவரை என்பது முக்கியம். தேர்தல் சூடு பிடிக்க சூடு பிடிக்க இன்னும் பணம் வசூல் ஆகும்

இந்த இரண்டு பேர் தவிர இன்ன பிற போட்டியாளர்கள் !!! ஆக மொத்தம் *பல* 10000 கோடிகள் வசூலாகும்

சாதாரண மக்கள் 10, 100 குடுத்து இத்தனை பேருக்கும் இவ்வளவு பணம் புரளுமா ? ஆக இந்த பணத்துக்கு மூலம் / ஊற்று என்ன ? பணம் கொடுப்பவரின் நோக்கம் என்ன ? என்ன ஆதாயத்துக்காக இந்த பண கொடுக்கிறார்கள் ? இப்படி பெரும் பணம் கொடுத்த பண முதலைகள் சுய ஆதாயம் இல்லாமல் பணம் கொடுப்பார்களா ?

அமேரிக்காவின் உள்நாட்டு விவகாரம் மாடுமின்றி, அமேரிக்க அரசு பன்நாடுகளில் தன் பலத்தை காண்பிக்கிறதே…. வாணிபம், அரசியல், போர், இராணுவம், கச்சா எண்ணை என பல இடங்களில் அமேரிக்க அரசு கோலோச்சுகிறதே … அமேரிக்க ஜனாதிபதிக்கு … போட்டியாளருக்கு பெரும் பணம் கொடுப்பவர்கள் வெளிநாடுகளில் என்ன என்ன எதிர்பார்ப்பார்கள் ??

சரிதான் போங்க … எதேச்சாதிகாரத்தை பார்த்து பயந்த எனக்கு இப்போது அமேரிக்க மக்களாட்சியை பார்த்து “….கேள்விகள் தான் மிச்சம் !!!!!….”

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

http://elections.nytimes.com/2012/campaign-finance?ref=politics

The 2012 Money Race: Compare the Candidates
===================================================

The presidential candidates have raised more than $330 million for their campaigns to date, according to reports filed with the Federal Election Commission. Mitt Romney leads among Republicans, but President Obama easily topped the field.

Wife asks maintenance for self and kid. Husband wants DNA test on kid before paying maintenance. Supreme court comes to the support of Abla Nari and says NO D.N.A. test can be compelled on the kid !! :-)

 

Wife asks maintenance for self and kid. Husband wants DNA test on kid before paying maintenance. Supreme court comes to the support of Abla Nari and says NO D.N.A. test can be compelled on the kid !! 🙂

Supreme Court of India

Amarjit Kaur vs Harbhajan Singh And Anr. on 23 October, 2002

Equivalent citations: 2003 (1) AWC 344 SC, (2003) 2 CALLT 23 SC

Bench: D Raju, H Sema

ORDER

1. The above appeals have been filed against the order of a learned single judge of the High Court of Punjab and Haryana at Chandigarh dated 10.11.2000 in civil revision No. 5057/ 1998 and a subsequent order dated 7.12.2000 passed in a review application No. 112-C-II/2000.

2. Heard Mr. Raju Ramachandran, learned senior counsel for the appellant and Mr. K. Rajendra Choudhary, learned senior counsel for the respondent.

3. The appellant is the wife of the first respondent. The respondent – husband has filed a petition under Section 13 of the Hindu Marriage Act, 1955 before the court of learned district judge, Ludhiana seeking dissolution of the marriage by grant of a decree for divorce on the grounds of alleged adultery and cruelty. The said petition is still pending for trial and final disposal. Pending the said petition, the appellant herein filed an application under Section 24 of the Hindu Marriage Act, 1955 claiming maintenance for a sum of Rs. 3000/- per month for herself and Rs. 1000/- each for minor children residing with her. There is no dispute over the fact that out of the lawful wedlock, the appellant has given birth to three daughters and one son, of which, one daughter is said to be with the appellant. There is yet another son who is also living with the appellant-wife, who also is claimed to be a son borne out of the lawful wedlock, though the respondent-husband would raise doubts about the details of parentage of the said child. Having regard to the fact that a limited notice has been issued in this case, confined to the question with regard to the order passed by the High Court for conducting a DNA test of the child, it is unnecessary to deal with the details with reference to the claims made by the respective parties about the details of income of either of the parties. Suffice it to state that the learned trial judge has chosen to reject the claim for interim maintenance and on a revision before the High Court, the learned single judge though was prepared to countenance the claim of the wife and as a matter of fact directed the respondent -husband to pay Rs. 2000/- by way of litigation expenses to the appellant and pay a further sum of Rs. 2000/- per month by way of maintenance from the date of her application, proceeded further and observed as follows :-

“During the course of the submissions, it was suggested to the counsel for the petitioner and his client Smt. Amarjit Kaur whether they are willing to get DNA test of the male child namely Samarjit Singh. Before concluding, directions are also given to the trial court to order for conducting the DNA test of the male child who is in the custody of the petitioner and if the test goes against the petitioner, she will not be entitled to get any maintenance pendente lite for herself but she will definitely get the maintenance for the girl child whose maintenance is fixed at Rs. 1000/- per month.”

4. Aggrieved, the wife moved an application by way of review and sought to bring to the notice of the court the decision reported in Goutam Kundu v. State of West Bengal and Anr., The learned single judge, by a cryptic order, has chosen to reject the review application with costs, in a sum of Rs. 1000/- Hence, the above appeals.

5. The learned senior counsel for the appellant strenuously contended that the conduct of the parties which requires to be adjudicated in the main writ petition has no relevance, at the stage of granting interim or pendente lite maintenance and that the consideration in this regard has to be confined to the criteria specified in Section 24 of the Hindu Marriage Act, 1955. It was also pointed out that imposition of a condition which will operate as a disfeasance clause, to deprive the very maintenance order to be paid, particularly of the nature imposed in this case directing the conduct of DNA test of the male child in question is not warranted. Argued the learned counsel further that this Court in the decision in Goutam Kundu’s case (supra), declared the legal position as to the circumstances under which and the limitations to be observed in compelling anyone to give a sample of blood against his/her will for DNA analysis, keeping in view, the serious consequences flowing from the same, i.e., the branding of a child as a bastard and the mother as an unchaste woman. It was made clear therein that no adverse inference can be drawn against the person for his refusal. According to the learned counsel for the appellant, such an order could not and ought not to have been made at this stage and in the manner it has been done, by the court on its own imposing the same as a conditional direction affecting even the right to get pendent lite maintenance, without even their being any formal application from the respondent – husband and justifying any such claim, in accordance with law.

6. Per contra, the learned senior counsel appearing for the respondent, relying on the decision reported in Dwarika Prasad Satpathy v. Bidyut Prava Dixit and Anr., JT 1999 (8) SC 329 contended that in the matter of grant of maintenance, there is no impediment for the court to impose a condition of the nature and in case of refusal to cooperate to conduct the DNA test, make the defaulting party suffer consequences thereof. It was also urged that no exception could be taken to the course adopted by the learned single judge in the light of the serious dispute raised with reference to the parentage of one male child living with the wife. The learned counsel also contended that the discretion exercised by the learned single judge of the High Court on the peculiar facts and circumstances of the case, is not at all a matter which needs or calls for any interference in an appeal under Article 136 of the Constitution of India.

7. We have carefully considered the submissions of learned counsel appearing on either side.

8. Section 24 of the Hindu Marriage Act, 1955 empowers the court in any proceeding under the Act, if it appears to the court that either the wife or the husband, as the case may be, has no independent income sufficient for her or his support and the necessary expenses of the proceeding, it may, on the application of any one of them order the other party to pay to the petitioner the expenses of the proceeding and monthly maintenance as may seem to be reasonable during the proceeding, having regard to also the income of both the petitioner and the respondent. Once the High Court, in this case, has come to the conclusion that the wife – appellant herein has to be provided with the litigation expenses and monthly maintenance, it is beyond comprehension as to how, de hors the criteria laid down in the statutory provision itself, the court could have thought of imposing an extraneous condition, with a default clause which is likely to defeat the very claim which has been sustained by the court itself. Consideration as to the ultimate outcome of the main proceeding after regular trial would be wholly alien to assess the need or necessity for awarding interim maintenance, as long as the marriage, the dissolution of which has been sought, cannot be disputed, and the marital relationship of husband and wife subsisted. As noticed earlier, the relevant statutory consideration being only that either of the party, who was the petitioner in the application under Section 24 of the Act, has no independent income sufficient for her or his support, for the grant of interim maintenance, the same has to be granted and the discretion thereafter left with the court, in our view, is only with reference to reasonableness of the amount that could be awarded and not to impose any condition, which has self-defeating consequence. Therefore, we are unable to approve of the course adopted by the learned single judge, in this case.

9. Coming now to the nature of the condition imposed, though, it has been seriously contended for the appellant that no such condition could have been imposed to compel the undergoing of a DNA test of the male child, we do not propose to express any opinion on the legality or propriety of the court undertaking consideration at the appropriate stage, by the court competent, in the main petition of any application moved in an appropriate manner according to law, but we would confine our consideration to the limited aspect as to whether the High Court could have imposed such a condition at the stage of awarding interim maintenance pendente lite and that too without an application for the purpose from the other party, at the instance of the court by way of a suggestion put to the appellant in the course of consideration of the application for interim maintenance. The law in the matter governing the consideration and passing of any order in respect of a claim for DNA test has sufficiently been laid down by this Court and if a party to a proceeding cannot be compelled against his/her wish to undergo any such test, we fail to see how the court on its own could have imposed a condition without any consideration whatsoever of any of the criteria laid down by this Court, by adopting a novel device of imposing it as a condition for the grant of the interim maintenance, with a default clause, which as rightly contended for the appellant, will have the inevitable consequences of predetermining the claim about the parentage with serious consequences even at the preliminary stage. The procedure, thus, adopted by the High Court does not appear to be neither just nor reasonable or in conformity with the principles of law laid down by this Court and consequently the order is liable to be set aside. The decision in Dwarika Prasad Satpathy v. Bidyut Prava Dixit and Anr. (supra) relied for the respondent, in our view, has no relevance or application to the case on hand. That was a case wherein, in dealing with a claim for maintenance invoking the summary proceedings under Section 125 of the Cr.P.C., the husband attempted to defeat the claim made by the wife by asserting non performance of essential rites at the time of marriage, the factum of which as well as the parentage of the child could not be questioned. In the process of ascertaining the genuineness of the said stand, when the suggestion made to the husband to undergo DNA test was refused by him, and the court dealing with the application by summary proceedings chose to observe that the husband was disentitled to challenge the paternity of the child in the proceedings under Section 125 Cr.P.C., this Court declined to interfere with the order of the trial court on the question of prima facie satisfaction recorded as to the proof of marriage. We see absolutely no general principle of law laid down in this case which could be said to lend any support to the plea on behalf of the respondent. We are unable to persuade ourselves to agree with the plea urged for the respondent that the case does not warrant our interference in these appeals, since, we find that a serious and flagrant violation of law has been committed by the High Court, in the matter disposing of the revision and review petition, and the same ought not to be allowed to get sanctified, with our approval, too.

10. The order passed rejecting the review application summarily despite the fact that a judgment of this Court relevant for the purpose has been brought to the notice of the court, without even expressing any view on the matter, by itself, is sufficient to set aside the order made on the review petition. It is really surprising that the court should have thought of awarding cost in a sum of Rs. 1000/- against the wife, who was before the court seeking for maintenance pendente lite.

11. The appeals are allowed. The order in so far as it relates to the offending condition relating to the DNA test is set aside. In other respects, the order in so far as it awards the litigation expenses and monthly maintenance is sustained. We make it clear that we are not expressing any opinion about the rights of the parties to seek for the relief for the DNA test or the evidentiary value of the same and the trial court shall be at liberty to consider the matter relating to such claims on their own merits, in accordance with law. No costs.