ஒரு மனைவி இறந்தால் கணவன் டவுரி கொலையாளி ஆகிவிடுகிறான்.

ஒரு மனைவி இறந்தால் கணவன் டவுரி கொலையாளி ஆகிவிடுகிறான். சமூகமும் மீடியாவும் கணாவனுக்கு துக்கு தண்டனை கொடுத்து விடுகின்றன . அத்தோடு அவன் வாழ்வு குளோஸ்
================================================
ஒரு கணாவன் இறந்தால் மனைவிக்கு “அனுதாபமும்” ” இன்சூரன்ஸ்” பணமும் கொட்டுகிறது … அவள்  “ஐயோ பாவம்” ஆகிவிடுகிறாள்ள
================================================
ஒரு தரப்பின் வாதங்கள் மட்டும் முன் வைத்து, கணவனின் கறுத்து என்ன , உண்மை என்ன, நடந்தது என்ன  என்று கொஞ்சமும் அலசாமல், கணவனையும் அவனது குடும்பத்தையும் களங்க்ப்படுத்தும் செய்திகள் பரவலாகிவருகின்றன
================================================
இன்றும் அப்படி ஒரு செய்தி
================================================
வாழ்க **சுதந்திர** இந்தியா

Only the media version… NO version from the husband !! ?? where is the truth ??

======================================================================

I am DEAD against Dowry. I am DEAD against any form of extortion including extortion by police and women. I am also against sullying one’s name BEFORE a due process of law is completed

See how this news says a lot of things from the police side and has NOTHING from the husband’s side. See how the husband and his family is readily sullied in public before any due process of law has begun. There has been NO court proceedings, just a complaint and arrest …. No news of witnesses, No psychological analysis of the wife, What created the fire ? was that an accident ? …NO other angles except blaming the husband and his folks

=========================================================

 
Hubby, brothers arrested for dowry death

https://vinayak.wordpress.com/2012/03/31/only-the-media-version-no-version-from-the-husband-where-is-the-truth/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s