மருமகளின் கள்ள உறவா, மாமனாரின் தவரான இச்சையா ??

மருமகளின் கள்ள உறவா, மாமனாரின் தவரான இச்சையா ??

=================================================
Locals claimed Shaikh was being framed as he had caught her with another man.
=================================================

 

65-year-old man held for molesting daughter-in-law

TNN | Mar 29, 2012, 03.06AM IST

The police arrested a 65-year-old man for allegedly molesting his daughter-in-law at their Nalasopara home. The 23-year-old victim, who allegedly attempted suicide by consuming poison on Tuesday, is being treated in a hospital. She said Mohammed Haroon Mehboob Shaikh (65) molested her while her husband was at work.

Saina said that ever since she married a year ago, Shaikh had been demanding sexual favours. Locals claimed Shaikh was being framed as he had caught her with another man.
 
source
 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s