பெண்கள் நாட்டின் கண்கள் – தொடர் – 2 – இரண்டாவது மனைவிக்கும் இடைக்கால நிவாரணம் (ஜீவனாம்சம்) உண்டு !! உச்ச நீதி மன்றம்

இரண்டாவது மனைவிக்கும் இடைக்கால நிவாரணம் (ஜீவனாம்சம்) உண்டு !! உச்ச நீதி மன்றம்

 

இரண்டாவது மனைவிக்கு ஜீவனாம்சம் உண்டா இல்லையா என்பது ஒருபுரம் இருக்க, இங்கே இரண்டாவது மனைவிக்கும் இடைக்கால நிவாரணம் (ஜீவனாம்சம்) அளித்து புரட்சி நடத்தியுள்ளனர் இன்னாட்டின் நீதி அரசர்கள்

வாழ்க நீதி…… வாழ்க அபலைப்பெண்கள்

 

Even Second wife is entitled to *interim* maintenance

http://bit.ly/GZ4hJE

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s